Våre behandlinger

 Vi har nå inntaksstopp for behandling, da vi ikke har kapasitet til å behandle flere.  

Behandling 

Edens Have jobber med et vidt spekter innen behandling, som omfatter alt fra akutt til kronisk lidelse, samt forebyggende arbeid. Vi kan hjelpe mennesker med alt fra sykdom til å kunne            snu motgang til ny drivkraft i livet!

Jenny T. Vikhammer har utviklet et helt nytt konsept, som innebærer flere nye former for behandling som vi har kalt Den Nøytrale Altomfattende behandling (DNA behandling).     
Dette gjør at vi blant annet kan kartlegge og behandle mennesker på en ny og mer effektiv måte, uten å måtte bruke så mye tid til å "grave" i fortiden. 

Oppdater kroppen din

Menneskene utsettes for stadig mer belastninger enn før på mange fronter, og dette gjør at vi kan bli mer stresset og kommer lettere i ubalanse både fysisk og psykisk.

Det er kanskje på tide å oppdatere kroppen din, slik vi har gjort med boligen vår.
I huset vårt har vi tilført nye og sterkere sikringer for å holde en mer stabil strøm/energi flyt i hjemmet, og det er også like viktig å etablere dette i oss! 
Så forsterk deg selv på alle plan, ved å etablere nye chakra/sikringer i kroppen din,
dette kan vi gjøre gjennom DNA dybde behandling.

Jenny T. Vikhammer har funnet et nytt "sikringssystem" gjennom de 6 nye chakra, for å kunne
oppgradere deg til å kunne takle dagens nivå-endringer. Dette gjør at du kan blant annet kan takle stress og uro (fysisk/mentalt) mye bedre, samt enkelt forbedre hukommelsen din og få bedre balanse i kroppen og i livet ditt.

Ved DNA dybde behandling kan vi for eksempel koble opp et nytt chakra/sikring i din thymus som står for det fysiske immunforsvaret, dette nye chakra/sikringen forsterker både det fysiske- og mentale immunforsvaret, slik at du kan tåle mye mer belastning enn tidligere. 

Dette gjør også at du kan forbedre hukommelsen din betraktelig, for mange begynner nå å glemme mer og mer uansett alder. Dette kan for eksempel føre til at det er vanskelig med å finne/huske enkelte ord/navn (eller oppleve kortvarige hukommelsestap) og dermed kan føle at man begynner å bli litt "dement". Dette første nye chakra/sikringen fant Jenny T. Vikhammer i 1996, og det er først nå 25 år senere at resten av verden begynner å se den i den samme retningen.

Den andre nye chakra/sikringen fant Jenny i 2000, og den hjelper deg å finne balansen i tilværelsen, samt å åpne opp for ditt potensiale.

I 2001 oppdaget Jenny Therese ytterligere en tredje chakra/sikring, som kan hjelpe deg til å kunne   være mer tilstede i nuet.  Hun har til sammen funnet 6 nye chakra/sikringer og kan med dette opprettet et helt nytt chakra-/sikrings system i kroppen din, som kan hjelpe deg      til å oppgradere deg på et helt annet energinivå og styrke, slik at du kan gå en  lettere tid i møte og mestre hverdagen på en mye enklere måte!

Nytt førstehjelps konsept

Jenny T. Vikhammer har også utarbeidet et helt nytt konsept innen førstehjelp,
som inneholder blant annet mange helt nye ukjente enkle trykkpunkter og teknikker. 
Alle kan bruke disse punktene, som er lett tilgjengelig på kroppen.
Disse punktene er ikke akupunktur eller soneterapi punkter.

For å ta et eksempel så har Jenny T. funnet det vi kaller

 • bevissthetspunktet

Alle vet at de første minuttene i en akutt situasjon er det viktig å få kontakt med pasienten, for å kunne kartlegge eventuelle skader, medisinbruk og annen viktig informasjon.

Ved en bevisstløs tilstand så kan en trykke på bevissthetspunktet og få kontakt
med pasienten allerede innen 10-15 sekunder. Slipper en bevissthetspunktet for fort,
vil pasienten gå tilbake til bevisstløs tilstand igjen. Derfor har vi funnet enkle hjelpemidler som en kan bruke for å holde trykket riktig.

Med denne viten kan man få

 • livsviktig informasjon raskt fra pasienten
 • samtidig som en kan forebygge senskader
  (f. eks. sikre blod- og oksygen tilførsel til hjernen ved f.eks. hjerneslag/hjerteinfarkt)
 • regulere blodtrykk og blodtrykksfall
 • stoppe eller forebygge epileptiske anfall
 • regulere blodsukkeret (for diabetikere)

Dette unike konseptet kan sammenlignes med

å kunne gå fra analog til digital kobling.

Alle mennesker burde ha kunnskap om de nye førstehjelps punktene (spesielt de som jobber i barnehage, skole og spesial enheter), ekstra viktig for de som jobber i akutt og beredskap.

Disse forskjellige punktene kan også blant annet benyttes for å:

 • Øke bevissthets nivået 
 • Skape mer energiflyt i kroppen
 • Få mer ro og harmoni generelt
 • Redusere betennelse
 • Lindre smerter
 • Samt regulere trykk og væskebalansen i kroppen.

Dette er bare et eksempel av mange førstehjelps punkter og teknikker Jenny har funnet, og som vi også bruker i våre behandlinger på Edens Have.