Behandling 

Edens Have jobber innenfor et vidt spekter både akutt, kronisk og forebyggende
og vi kan hjelpe mennesker med alt fra sykdom til å kunne snu motgang til ny drivkraft i livet!

Jenny T. Vikhammer har utviklet et helt nytt konsept innen behandling, som innebærer flere nye former for behandling som vi har kalt Den Nøytrale Altomfattende behandling (DNA behandling). Dette gjør at vi blant annet kan kartlegge og behandle mennesker på en ny og mer effektiv måte, uten å måtte bruke så mye tid til å "grave" i fortiden. 

Oppdater kroppen din

Menneskene utsettes for stadig mer belastninger enn før på mange fronter, og dette gjør at vi kan bli mer stresset og kommer lettere i ubalanse både fysisk og psykisk.

Det er kanskje på tide å oppdatere kroppen din, slik vi har gjort med boligen vår.
I huset vårt har vi tilført nye og sterkere sikringer for å holde en mer stabil strøm/energi flyt i hjemmet, og det er også like viktig å etablere dette i oss!
Så forsterk deg selv på alle plan, ved å etablere nye "sikringer" i kroppen din,
dette kan vi gjøre gjennom DNA dybde behandling.

Jenny T. Vikhammer har funnet et nytt "sikringssystem" (nye chakra), for å kunne
oppgradere deg til å kunne takle dagens nivå-endringer.

Ved DNA dybde behandling kan vi for eksempel koble opp en ny "sikring" i din thymus (som står for det fysiske immunforsvaret) som forsterker både det fysiske- og mentale immunforsvaret, slik at du kan tåle opp til 10 ganger mer belastning enn tidligere. Dette gjør også at du kan forbedre hukommelsen din betraktelig, for mange begynner nå å glemme mer og mer. Dette kan for eksempel føre til at det er vanskelig med å finne/huske enkelte ord/navn (eller oppleve kortvarige hukommelsestap) og dermed føle at man begynner å bli litt dement. Denne første nye "sikringen" fant Jenny T. Vikhammer i 1996, og det er først nå nesten 25 år senere at resten av verden begynner å se den i den samme retningen.

Den andre nye "sikringen" fant Jenny T. i 2000, og den hjelper deg å finne balanse i tilværelsen, samt å åpne opp for ditt potensiale.

I 2001 oppdaget Jenny T. ytterligere en ny "sikring", som kan hjelpe deg til å kunne være mer tilstede i nuet.  Hun har funnet og kan opprettet et helt nytt "sikrings system" (nå bestående av 6 nye sikringer/chakra) som kan hjelpe deg til å mestre hverdagen på en mye enklere måte. 

Nytt førstehjelps konsept

Jenny T. Vikhammer har utarbeidet et helt nytt konsept innen førstehjelp,
som inneholder blant annet mange helt nye ukjente enkle trykkpunkter og teknikker. Alle kan bruke disse punktene, som er lett tilgjengelig på kroppen.
Disse punktene er ikke akupunktur eller soneterapi punkter.

For å ta et eksempel så har Jenny T. funnet det vi kaller

  • bevissthetspunktet

Alle vet at de første minuttene i en akutt situasjon er det viktig å få kontakt med pasienten, for å kunne kartlegge eventuelle skader, medisinbruk og annen viktig informasjon.

Ved en bevisstløs tilstand så kan en trykke på bevissthetspunktet og få kontakt
med pasienten allerede innen 10-15 sekunder. Slipper en bevissthetspunktet for fort, vil pasienten gå tilbake til bevisstløs tilstand igjen. Derfor har vi funnet enkle hjelpemidler som en kan bruke for å holde trykket riktig.

Med denne viten kan man både få

  • livsviktig informasjon raskt fra pasienten
  • samtidig som en kan forebygge senskader
  • stoppe eller forebygge epileptiske anfall

Dette unike konseptet kan sammenlignes med

å kunne gå fra analog til digital kobling.

Alle burde ha kunnskap om de nye førstehjelps punktene, men ekstra viktig for de som jobber i akutt og i beredskap.

Disse forskjellige punktene kan også blant annet benyttes for å:

  • øke bevissthets- og energi nivået generelt
  • redusere betennelse
  • lindre smerter
  • samt regulere trykk og væskebalansen i kroppen.

Dette bruker vi også i våre behandlinger på Edens Have.