-
Nøytralt senter for samarbeid & utvikling (behandling- & utviklings senter).
 
 
 
 
 
 
 
 


I årtusener har mennesket forholdt seg til 7 chakra.
Edens Have har funnet 6 nye chakra, og kan etablere disse i kroppen. Vi har selv satt navn på de nye chakraene og satt alt i system. Dette gjør at vi har en unik muligheten til å øke kapasiteten enormt i mennesket, slik at en kan tåle større belastning og legge alle forhold best mulig til rette. Dette er viktig for å kunne takle/tåle omstillingen og de forandringene vi mennesker nå står ovenfor.

Chakra er energisenter i kroppen som ofte regnes med eiker i hjulet, dvs. "omdreininger". Vi vil definere dette på en litt annen måte, at chakraene er som sikringer i et hus. Ved feil belastning vil chakraene (sikringene) ha for høy eller for lav spenning/frekvens, og dermed kan sikringene overbelastes (evt. "gå"), og føre til at vi blir syke.

8.Thymus chakra oppdaget vi i 1996
- går fra 2-11520 eiker i hjulet (frekvenser/vibrasjoner) Her kan vi lære alt om frekvenser og vibrasjoner. Det er gjennom dette chakra vi begynner å lære å koble opp og bruke en større del ahjernekapasiteten vår. 
 
 9. Hjul chakra oppdaget vi i 2000
- går ikke på frekvenser/vibrasjoner, men på bølger. 
Her kan vi lære alt om vann-, lyd- og lysbølger
Der finnes det enorme ressurser å ta av, tenk bare på havet som et eksempel. Her lærer en ikke bare noe nytt, men å bruke det vi allerede har lært, og finne balansen i alt. Det er gjennom dette chakra vi virkelig finne vårt potensiale .


10. Linje chakra oppdaget vi i 2001
- er knytter opp mot stråler.
Her er læren om alle ulike stråler, som eks. ultrafiolette-, gamma-, og lysstråler.
Vi har kalt dette Linje chakra, fordi en stråle går i en tenkt linje. Det er gjennom dette chakra at vi kan se bak symptomet, og finne den virkelige årsaken.

11. Diamant chakra oppdaget vi i 2010
- går på belysning.
Det er som når lyset treffer en diamant/krystall, som igjen bryter opp lyset til mange forskjellige stråler og blir til forskjellige farger og nyanser. Det er dette chakra som lærer oss å belyse alt fra mange 
forskjellige retninger, for å finne sannhetens kjerne.

12. Lys chakra oppdaget vi i 2011
- og er læren om lys.  
Det er dette chakra som kan få frem den kanskje ukjente opprinnelige sannhet i alt og alle.
 
13. Det hellige chakra oppdaget vi i 2011
- handler om den totale opprinnelsen for alt og alle. Det er her vi virkelig kan  være den beste utgaven av oss selv, og videreføre dette. Det er dette chakra som få oss til å elske alt uten noen betingelser ved å frigjøre ubetinget kjærlighet.

Edens Have oppdaget i forbindelse med dette en hel rekke ting, bl.a. koden på gammel og ny tid som er snittsummen av variabiliteten. Dette endrer vår forståelse på mange felt, som blant annet tid/sted/rom, DNA og innen universets historie.
 
Dette vil si at Edens Have har funnet og kan opprettet et helt nytt chakra system bestående av 13 ckakra, som kan hjelpe oss til å mestre hverdagen på en enklere måte.