-

Nøytralt senter for samarbeid & utvikling (behandling- & utviklings senter).

Edens Have AS ble startet opp i 1999 av Jenny Therese Vikhammer, Elin M. Garberg og Reidun Vikhammer.
Edens Have er et nøytralt senter for samarbeid og utvikling som bl.a. kan tilby behandling, foredrag, kurs, temakvelder, trening, konserter og masse kompetanse innenfor mange felt.
 
 
Jenny Therese Vikhammer
er daglig leder i Edens Have AS.
Hun har bygd opp og utviklet flere nye behandlingsformer, som Edens Have har kalt DNA energiterapi, DNA veiledning, DNA dybde behandling og DNA spesial behandling.
 
Jenny har bl.a. smeltet sammen chakraloven og 5-elementsloven i ett, som danner grunnlaget for de nye behandlingsformene. Disse er satt sammen av flere helt nye behandlingsteknikker, og hun har funnet nye sentrale punkter i kroppen som også blir brukt.
 
Det unike med disse egenutviklede behandlingsformene
er at vi kan gå helt tilbake til det orginale DNA, og frigjøre blokkeringer som har oppstått underveis. Se behandling.
 
Disse behandlingene er bygd opp gjennom nøytral energi,
som også er helt uvanlig. De fleste terapi-former bygger opp alt gjennom positiv tenkning og positiv energi, som vi mener blir ufullstendig i forhold til læring.Ved å ha en nøytral holdning til ting, er en helt åpen og kan få alt fra en helt ny objektiv vinkel. Se DNA teorien.
 
Jenny T. Vikhammer har skrevet boken Fullføre mesterverket. Boken er utarbeidet gjennom ca. 25 års arbeid med energiterapi og forskning på bl.a energi.
Den omhandler hvordan ting henger sammen i mennesket,
på jorden og i universet.
Hun holder også bl.a. en hel rekke kurs og foredrag til privat personer, terapeuter, bedrifter og organisasjoner.
Se Fullføre mesterverket.
 
Jenny har utarbeidet og laget det vi har kalt Det universelle språk, som er summen av alt hun har tilegnet seg. Det er et ekstremt slagkraftig universalt verktøy, som bl.a. kan fjerne sperrer/illusjoner, og som kan brukes til alt og alle. 
Se Det universelle språk.
 
Arbeidet med å finne ut hvordan alt henger sammen, har ført til Den Nøytrale Altomfattende teori. Dette omhandler bl.a. hele mennesket, jorden og universet. Hva som er vår opprinnelse, og hele utviklingen og samspillet mellom mennesket og universet frem til i dag. Denne teorien har Jenny og Reidun samarbeidet om. 
Se DNA teorien.
 
Jenny Therese har de siste årene jobbet for å forene og virkeliggjøre alt i DNA teorien, ved å teste alt i praksis og ikke bare forstå det teoretisk. Denne jobben har også Maria Vikhammer vært med på, og de er nå i full gang med å utføre DNA teorien i praksis.
se behandling.


Elin M. Garberg
er styreformann i Edens Have AS.
Hun jobber som DNA energiterapeut
(Den Nøytrale Altomfattende energiterapeut).
Elin behandler alt fra fysiske-, psykiske-, følesesmessige- og mentale problemer/utfordringer i både kroppen og livet. Behandlingsteknikken hun bruker, blir tilpasset hver enkelt etter behov. Se behandling.
 
 
Reidun Vikhammer
er styremedlem i Edens Have og har jobbet med bakgrunn i Det universelle språk, som bl.a. går på å bruke et nytt verktøy for å løse opp i alle typer ubalanser. Reidun har også vært med å skrevet boken Fullføre Mesterverket, samt vært med å utarbeidet DNA teorien sammen med Jenny T.Vikhammer.
Hun har også holdt kurs og foredrag for privat personer og bedrifter. Se Det universelle språk/Fullføre mesterverket/DNA teorien.


Maria Vikhammer
jobber med utvikling av enkelt personer og grupper, for å få frem "den beste utgaven" av seg selv. Hun har musikk som hovedfelt, som blant annet innbefatter musikk-terapi, konserter både i privat og offentlig regi. Maria jobber også med å hjelpe andre med å finne "sin egen grunntone", for så å kunne utvikle sin "spesielle melodi".

Maria har de siste årene vært med på det alle mest krevende arbeidet med å teste DNA teorien i praksis, spesielt samspillet med universet og kunne forene dette i mennesket. Dette har ført til et omfattende samarbeid innen flere felt sammen med Jenny T. Vikhammer, og sammen utfører de blant annet DNA spesial behandling. Mara holder også kurs for ulike grupper.
Se behandling/ DNA teorien/aktiviteter.