-

logo eh ny
 
 
 


Nytt førstehjelps konsept.
 
Edens Have AS har utarbeidet et helt nytt konsept for førstehjelp, som inneholder blant annet helt nye ukjente enkle trykkpunkter. Alle kan bruke disse punktene,som er lett tilgjengelig på kroppen.Disse punktene er ikke akupunktur eller soneterapi punkter.

For å ta et eksempel så har Edens Have funnet det vi kaller bevissthetspunktet. Alle vet at de første minuttene i en akutt situasjon er det viktig å få kontakt med pasienten, for å kunne kartlegge eventuelle skader, medisinbruk og annen viktig informasjon.
Ved en bevisstløs tilstand så kan en trykke på bevissthetspunktet og få kontakt med pasienten innen 10-15 sekunder. Slipper en bevissthetspunktet for fort, vil pasienten gå tilbake til bevisstløs tilstand igjen. Derfor har vi funnet enkle hjelpemidler som en kan bruke for å holde trykket riktig.
Med denne viten kan man både få livsviktig informasjon fra pasienten, samtidig som en kan forebygge senskader.
Dette vil da kunne forhindre f.eks. en større hjerneskade fordi dette regulerer/stabiliserer blod- og oksygen tilførselen spesielt til hodet, men også i resten av kroppen.
 
Punktene vi har utabeidet og kartlagt, kan også brukes akutt og forebyggende ved f.eks.:

*  Epilepsi
*  Blodtrykksfall
*  Besvimelse
*  Hurtig stoppe blødninger
*  Forgiftning
*  Diabetes
*  Hjerteinfakt
*  Blodpropp

Dette unike konseptet kan sammenlignes med å kunne gå fra analog til digital kobling.

Alle burde ha kunnskap om de nye førstehjelppunktene,
men ekstra viktig for de som jobber akutt og med beredskap.
 
Disse forskjellige punktene kan også bl.a. benyttes for å øke bevissthets- og energi nivået generelt, samt redusere betennelse, lindre smerter og lignende.