-

Nøytralt senter for samarbeid & utvikling, Edens Have As, Det universelle språk 
 
 
 
 
 
 Edens Have har funnet og utarbeidet det vi har kalt det universelle språk, dvs. at vi kan gå forbi tanker og følelser og skape noe helt nytt. Det som en har gjort frem til nå, er å bare endre tanker og følelser, for så å gjenskape dette i en ny form.

Det består av 3 hoveddeler, som vi har satt sammen til et helt nytt universalt verktøy. Dette gjør at vi kan løse opp i de fleste ubalanser, og kunne gå til det opprinnelige som ligger forbi vårt sinn!