-

Edens Have AS
Nøytralt behandlingssenter 
for samarbeid & utvikling


Den Nøytrale Altomfattende teori.

Edens Have har utarbeidet det vi har kalt 
"Den Nøytrale Altomfattende teori",
som også er en helt ny DNA teori.
Det handler om hvordan alt henger sammen i kroppen og
på jorden (mikro kosmos) og med universet (makro kosmos). Denne DNA teorien omfatter hovedsakelig en helt ny viten som ligger i vårt DNA, og hvordan vi blant annet kan gjenbringe totalt balansen i kroppen, livet og på jorden. 
Dette innebærer mye revolusjonerende nytt innen mange felt, og viser oss et helt nytt unikt samspill mellom mennesket og universet.


DNA teorien
Dette handler hovedsakelig om viten og læren om DNA.
De fleste vet at vårt DNA inneholder all programmert informasjon, som ikke bare går på hvordan vi er bygd opp, men også hvordan alt henger sammen.
I vårt DNA ligger alle svar på menneskets oppskrift,
som vi trenger å forstå for å kunne holde oss "friske og raske".

Edens Have har ikke bare utarbeidet "DNA teorien",
vi kan også utføre den i praksis.
Det vil si at vi kan gå inn og "oppgradere" DNA´et og gjenskape ditt "orginale jeg", og bringe ting i balanse.


Bakgrunnen til vår forskning begynte i begynnelsen av
90-tallet, da vi oppdaget en kjertel som lå midt i mellom nakkeknutene bak i hodet (ved medulla oblomgata/den forlengede marg).

Denne kjertelen inneholder mange svar på våre uløste gåter og sykdommer i kroppen.
Det som fattet vår interesse først,
var at svaret på demens så ut til å ligge her,
noe vi nå er helt sikre på.
Det vi ikke forutså, var at denne kjertelenførte oss til en mye mer omfattende studie innen helt andre felt enn planlagt.
 
Dette omfatter blant annet ny DNA og kromosom viten,
og ny forståelse av tid, sted og rom
og ny oppfattelse av mennesket, verden og universet.

For å finne opprinnelsen til alt,
så har vi basert vår forkning på nøytral energi.
Både vestlig og østlig tenkning er basert på dualitet
(pluss og minus), mens hele universet er bygd opp av nøytral energi.
Det en vanligvis gjør, er å bedømmer alt som positivt eller negativt, som igjen fører til at alt i livet vårt går opp og ned. De fleste mener at alt er relativt,
mens vi mener at alt er konstant,
hvis ikke vil en aldri få alt til å stemme.
Vi "binder opp" energien, følelsene og tankene våre blant annet i fortiden eller fremtiden, så ved å frigjøre dette så kan vi få tak i de delene vi ikke regner med,
som også gjør at alt virker relativt.
Det er kun nøytraliteten som kan utvide hele vår horisont, og sprenge alle tidligere grenser på hva som er mulig og dermed få hele kabalen til å gå opp.

Edens Have oppdaget gjennom den 4. dimensjon
den originale DNA koden.
Her ligger all viten om hvordan alt egentlig henger sammen, og hvordan vi kan gjenskape opprinnelsen.
Det er kun gjennom denne dimensjonen hvor en kan forstå de aller største gåtene i universet,
ved blant annet å kartlegge hva mørk materie og mørk energi egentlig er (frem til nå en ukjent energi).

Edens Have havne rmidt imellom vestlig forskning og østlig tenkning. Dette har gjort at vi har knyttet disse sammen til et helt eget nytt komplett system,
noe som viser at vi har uendelig mye å lære av hverandre.

På denne ferden for å finne svar og forene alt,
har Edens Have utviklet det vi har kalt
Det universelle språk.
Det alle hittil bare har gjort, er å kunne endre tanke og følelser hos mennesket.
Det å kunne gå forbi våre tanker og følelser,
har de fleste ansett som umulig.
Det er nettopp det "Det universelle språk" gjør,
som vil si det samme som å gå til opprinnelsen
uten å dra med seg gamle tanke- og handlingsmønster.
Det er dette som har ført oss og gjort det mulig å utarbeide DNA teorien.

Vi har mange pyramider i den fysiske kroppen vår (mikrokosmos), som er kartlagt og satt navn på av den vestlige helsesektoren.
Disse pyramidene har vi også liggende forskjellige steder rundt om på jorden (makrokosmos).
Det kanskje mange ikke vet, er at hvis en studerer en pyramide i kroppen vår f.eks. pyramiden i bekkenet,
så finner en ut og kan frigi akkurat det samme som det som ligger i Kheops-pyramiden i Giza (Egypt).
Disse er en perfekt gjenspeiling av hverandre,
forskjellen er at den ene er i mikrostørrelse og den andre utenfor kroppen er i makrostørrelse.

Edens Have har funnet og kartlagt hvor deviktigste pyramidene utenfor oss er (på jorden) og de som er i oss,
og hvem som gjenspeiler hverandre.
Dette har gjort at vi har fått enormt mye lærdom om hva som egentlig bor i oss, viten om mennesket og jorden, og vår opprinnelige historie (ukjente historie).
Det aller viktigste er likevel å skjønne hvordan en kan forløse alt dette, de forskjellige energiene og mulighetene som er bundet opp i pyramidene og kunne frigjøre dette i kroppen vår.

Mange har skjønt at vi har alt i oss.
Kroppens magiske symbolerer bare et lite utdrag som viser dette. Edens Have har funnet og kartlagt 11 av disse i kroppen, eks. "den hellige gral" og "de vises sten".
Det første magiske symbolet vi fant var "de vises sten",
som ligger i vårt 8. Thymus chakra.
Det sises at "de vises sten" gjør en til et opplyst menneske og kan forvandle uedle metaller til gull.
De fleste vet at thymusen er hovedkjertelen i vårt fysiske immunsystem, "de vises sten" kobler også opp vårt mentale immunforsvar.
Dette gjør at en kan bruke mer av hele hjernekapasiteten,
og dermed bli et opplyst menneske. Kroppen er avhengig av jern (uedelt metall) for å kunne frakte oksygen rundt i oss, det vil si at jern er viktig slik at vi ikke blir "for lette"
(blir for mye oksygen - eks. svimmelhet) eller
"for tunge" (blir for lite oksygen - eks. blir deprimerte).
Når thymusen blir koblet opp sammen med de vises sten,
så kan en forvandle jern til "gull" via det 10 Linje chakra. Det er det samme som at kroppen kan utvide horisonten og komme i total balanse.

Kroppen er "stort sett" kartlagt gjennom det vestlige system (helsesektoren), og hvilke prosesser som styrer hva.
Hvis en f.eks. går på nervesystemet,
så er det allment kjent at enkelte deler er viljestyrt
som eks.det somatiske nervesystem,
og andre ikke viljestyrt som det autonome nervesystemet.
De delene av nervesystemet vårt som ikke er viljestyrt (dvs. styrt utenfra), vet ikke forskerene helt hva som egentlig styrer det.
Edens Have har gjennom DNA teorien kartlagt dette,
og de medfølgende prosesser (også bl.a diafragmamuskelen, hormonsystemet og ny bevissthet),
som medfører enormt store endringer i vårt syn på vår oppbygning.

I DNA teorien står også celler/genetikk og kromosomer sentralt.Det som en hittil har lagt vekt på er cellens kopieringsevne og at kopien blir dårligere og dårligere ved hver celledeling (RNA). 
Edens Have har funnet ut hvordan cellen kan
reprodusere segselv (orginalt/DNA),
som blant annet gjør at vi kan leve mye lengre.
Dette er også læren om sjelen.
Edens Have har også funnet ny kromosom viten,
som er viktig for å kunne frigi rett mengde telomerase
i kroppen, som bl.a. kan holde kroppen frisk.
En annen viktig faktor for flere lidelser 
(spesielt i forhold til Alzheimers sykdom og demens) er balansen av prolaktin.

Edens Have har i DNA teorien også et helt nytt og annerledes oppsett på tid, sted og rom,
som endevender hele vårt virkelighetssyn på det aller meste. Det omhandler også helt ukjente prosesser og nye oppfatninger om hvordan alt henger sammen i forhold til kroppen, kretsløpet (både det lille og store), universet (hvordan det påvirker kroppen og vice versa), og helt ut til galaksene.

DNA teorien handler hovedsaklig om sinnet vårt,
og hvilke begrensninger det består av. 
Ved å kunne gå forbi sinnet, så kan en kobler opp alt i oss og alt utenfor oss på en helt unik ny måte,
som ingen tidligere har hatt kunnskap om.

Det viktigste i læren om sinnet er at det vi tror vi er avhengige av, er det som "sperrer oss inne"!
Det er derfor vi bruker og frigjør bare gjennom snittlig
ca . 4-10 % av all kapasiteten i hjernen og viten i forhold til DNA, slik at vi ikke har skjønt å gå forbi og få tak i de resterende ca. 90-96% som ingen tidligere har hatt tilgang til (som også blant annet handler om mørk materie og mørk energi).

Dette er bare et lite utdrag av hva Den nøytrale altomfattende teori omhandler, uten at vi har gått i dybden på noe.

Vil du støtter oss i vårt forskningsarbeid,
så kan du gi ditt bidrag til:
Edens Have's forskningskonto: 4230.58.83756
Alle små og store bidrag mottas med stor glede og takknemlighet!

Edens Have legger ut begrenset informasjon om alle feltene vi berører.