Behandlingssenter

Edens Have har nå inntaksstopp for behandling, da vi ikke har kapasitet til å behandle flere. Vi holder på å omorganisere bedriften og satser mer på kurs, foredrag og ulike arrangement fremover. 

Edens Have er "brobyggere" mellom vestlig tenkning (offentlig helsesektor og vitenskap) og østlig tenkning (alternativ behandling og østens-filosofi).

Vi hjelper mennesker til å kunne snu motgang til ny drivkraft i livet!


Menneskene utsettes for stadig mer belastninger enn før, og dette gjør at vi kan bli mer stresset og kommer lettere i ubalanse både fysisk og psykisk.

Det er kanskje på tide å oppdatere kroppen din, slik vi har gjort med boligen vår. I huset vårt har vi tilført nye og sterkere sikringer for å holde en mer stabil strøm/energi flyt i hjemmet, og det er også like viktig å etablere dette i oss.

Jenny T. Vikhammer har funnet et nytt "sikringssystem" gjennom 6 nye chakra, for å kunne oppgradere deg til å kunne takle dagens nivå-endringer. Dette gjør at du kan opprettholde flyten i kroppen og livet, samt enkelt forbedre hukommelsen din.

Så forsterk deg selv, ved å etablere nye chakra/sikringer i kroppen din, dette kan vi gjøre gjennom DNA dybde behandling eller du kan selv gjøre dette gjennom øvelser som står i boken «Fullføre mesterverket» skrevet av Jenny T. Vikhammer. 

Gjennom denne boken kan du for eksempel lære å koble opp det 8. Thymus chakra (Thymus står for det fysiske immunforsvaret ditt). Dette nye chakra/sikringen forsterker både det fysiske- og mentale immunforsvaret, slik at du kan tåle mye mer belastning enn tidligere, samt holde energiflyten i livet.

Dette gjør også at du kan forbedre hukommelsen din betraktelig, for mange begynner nå å glemme mer og mer uansett alder. Dette kan for eksempel føre til at det er vanskelig med å finne/huske enkelte ord/navn (eller oppleve kortvarige hukommelsestap) og dermed kan føle at man begynner å bli litt "dement".

Denne nye 8. hovedsikringen overstyrer alle de andre 7 gamle kjente chakraene som har en vibrasjon/frekvens fra 4 (sovende) til 996 (som en tidligere trodde var høyeste form for å være våken). Den nye sikringen har en frekvens/vibrasjon fra 2 (samme som koma) til 11520 (som å være super våken). Dette er skillet mellom alt det gamle kjente og det nye ukjente vi står ovenfor.

Vi mener verden nå er i ferd med å gå inn i 6 nye trinn/faser, som de 6 nye sikringene lærer oss om. De 7 gamle sikringene er menneske og jordens lære, mens de 6 nye sikringene er læren om universet.

Første trinn begynte når verden ble «stengt ned» gjennom Korona, og vi er nå i begynnelsen av trinn to med krigen mellom Russland og Ukraina.

Dette første nye 8. Thymus chakra/sikringen fant Jenny T. Vikhammer i 1996, og det er først nå 25 år senere at resten av verden begynner å se den i den samme retningen.

Hun har til sammen funnet 6 nye chakra/sikringer og kan med dette opprettet et helt nytt chakra-/sikrings system i kroppen din, som kan hjelpe deg til å oppgradere deg på et helt annet energinivå og styrke, slik at du kan gå en lettere tid i møte og mestre hverdagen på en mye enklere måte!

Edens Have er "brobyggere" mellom vestlig tenkning (offentlig helsesektor og vitenskap) og østlig tenkning (alternativ behandling og østens-filosofi).

Vi hjelper mennesker til å kunne snu motgang til ny drivkraft i livet!