Behandlingssenter

Edens Have har nå inntaksstopp for behandling, da vi holder på å omorganisere bedriften. Vi satser enda mer på kurs, foredrag, undervisning og ulike arrangement på nett fremover. 

Edens Have er er nøytralt behandlingssenter for samarbeid og utvikling. Vi er "brobyggere" mellom vestlig tenkning (offentlig helsesektor og vitenskap) og østlig tenkning (alternativ behandling og filosofi). Vi holder også mange forskjellige kurs, foredrag og undervisning til privatpersoner, terapeuter, organisasjoner, bedrifter og offentlige etater.

Edens Have sitt motto er å hjelpe mennesker til å kunne snu motgang til ny drivkraft i livet!


Menneskene utsettes for stadig mer belastninger enn før, og dette gjør at vi kan bli mer belastet, stresset og kommer lettere i ubalanse både fysisk og psykisk.

Det er kanskje på tide å oppdatere kroppen din, slik vi har gjort med boligen vår. I huset vårt har vi tilført nye og sterkere sikringer for å holde en mer stabil strøm/energi flyt i hjemmet, og det er også like viktig å etablere dette i oss.

Jenny T. Vikhammer har opparbeidet et nytt "sikringssystem" gjennom funnet av 6 nye chakra i kroppen vår, for å kunne oppgradere deg til å kunne takle dagens nivå-endringer. Dette gjør at du kan opprettholde flyten i kroppen og livet, samt enkelt forbedre hukommelsen din.

Så forsterk deg selv, ved å etablere nye chakra/sikringer i kroppen din, dette kan vi gjøre gjennom DNA dybde behandling eller du kan selv gjøre dette gjennom øvelser som står i boken «Fullføre mesterverket» skrevet av Jenny T. Vikhammer. 

Gjennom denne boken kan du for eksempel lære å koble opp det 8. Thymus chakra (Thymus står for det fysiske immunforsvaret ditt). Dette nye chakra/sikringen forsterker både det fysiske- og mentale immunforsvaret, slik at du kan tåle mye mer belastning enn tidligere, samt holde energiflyten i livet.

Dette gjør også at du kan forbedre hukommelsen din betraktelig, for mange begynner nå å glemme mer og mer uansett alder. Dette kan for eksempel føre til at det er vanskelig med å finne/huske enkelte ord/navn (eller oppleve kortvarige hukommelsestap) og dermed kan føle at man begynner å bli litt "dement".

Denne nye 8. hovedsikringen overstyrer alle de andre 7 gamle kjente chakraene som har en vibrasjon/frekvens fra 4 (sovende) til 996 (som en tidligere trodde var høyeste form for å være våken). Den nye sikringen har en frekvens/vibrasjon fra 2 (samme som koma) til 11520 (som å være super våken). Dette er skillet mellom alt det gamle kjente og det nye ukjente vi står ovenfor.

Vi mener verden nå er i ferd med å gå inn i 6 nye trinn/faser, som de 6 nye sikringene lærer oss om. De 7 gamle sikringene er menneske og jordens lære, mens de 6 nye sikringene er læren om universet.

Første trinn begynte når verden ble «stengt ned» gjennom Korona, og vi er nå i begynnelsen av trinn to med krigen mellom Russland og Ukraina.

Dette første nye 8. Thymus chakra/sikringen fant Jenny T. Vikhammer i 1996, og det er først nå 25 år senere at resten av verden begynner å se den i den samme retningen.

Hun har til sammen funnet 6 nye chakra/sikringer og kan med dette opprettet et helt nytt chakra-/sikrings system i kroppen din, som kan hjelpe deg til å oppgradere deg på et helt annet energinivå og styrke, slik at du kan gå en lettere tid i møte og mestre hverdagen på en mye enklere måte!