-


Edens Have AS ble startet opp i 1999 av Jenny T. Vikhammer,
Elin M. Garberg og Reidun Vikhammer.
Edens Have er et nøytralt senter for samarbeid og utvikling som bl.a. kan tilby behandling, foredrag, kurs, temakvelder, trening og masse kompetanse innenfor de fleste felt.
 
 
Jenny T. Vikhammer
er daglig leder i Edens Have AS.
Hun har bygd opp og utviklet en ny terapi som en egen behandlingsform, som Edens Have har kalt DNA energiterapi
(Den Nøytrale Altomfattende energiterapi).
 
Jenny har bl.a. smeltet sammen chakraloven og 5-elementsloven
i ett, som danner grunnlaget for den nye energiterapi-formen.
Denne behandlingsformen er også satt sammen av flere typer behandlingsteknikker, som igjen har resultert i helt nye teknikker. Hun har også funnet helt nye sentrale punkter i kroppen, som blir brukt i energiterapien.
 
Det unike med denne energiterapi-formen
er at vi kan gå helt tilbake til det orginale DNA, og frigjøre blokkeringer som har oppstått underveis. Se behandling.
 
Denne terapien er bygd opp gjennom nøytral energi,
som også er helt uvanlig. De fleste terapi-former bygger opp alt gjennom positiv tenkning og positiv energi, som vi mener blir ufullstendig i forhold til læring.
Ved å ha en nøytral holdning til ting, er en helt åpen og kan få alt fra en helt ny objektiv vinkel. Se DNA teorien.
 
Jenny T. Vikhammer har skrevet boken Fullføre mesterverket.
Boken er utarbeidet gjennom ca. 20 års arbeid med energiterapi
og forskning på bl.a energi.
Den omhandler hvordan ting henger sammen i mennesket,
på jorden og i universet.
Hun holder også bl.a. en hel rekke kurs og foredrag til privat personer, terapeuter, bedrifter og organisasjoner.
Se Fullføre mesterverket.
 
Jenny har utarbeidet og laget det vi har kalt Det universelle språk,
som er summen av alt hun har tilegnet seg. Det er et ekstremt slagkraftig universalt verktøy, som bl.a. fjerner sperrer/illusjoner, og som kan brukes til alt og alle. 
Se Det universelle språk.
 
Arbeidet med å finne ut hvordan alt henger sammen, har ført til Den Nøytrale Altomfattende teori. Dette omhandler bl.a. hele mennesket, jorden og universet. Hva som er vår opprinnelse, og hele utviklingen og samspillet mellom mennesket og universet frem til i dag. Denne teorien har Jenny og Reidun samarbeidet om. 
Se DNA teorien
 
Jenny Therese har de siste årene jobbet for å forene og virkeliggjøre alt, ved å teste alt i praksis og ikke bare forstå det teoretisk. Se Jenny Therese Vikhammer: en privat og en offentlig facebook side.


Elin M. Garberg
er styreformann i Edens Have AS.
Hun jobber som DNA energiterapeut
(Den Nøytrale Altomfattende energiterapeut).
Elin behandler alt fra fysiske-, psykiske-, følesesmessige- og mentale problemer/utfordringer i både kroppen og livet. Behandlingsteknikken hun bruker, blir tilpasset hver enkelt etter behov. 
Se behandling.
 
 
Reidun Vikhammer
er styremedlem i Edens Have og jobber som veileder og samtaleterapeut.
Hun jobber med bakgrunn i Det universelle språk, som bl.a. går på å bruke et nytt verktøy for å løse opp i alle typer ubalanser. Reidun har også vært med å skrevet boken Fullføre Mesterverket og utarbeidet DNA teorien, sammen med Jenny T. Vikhammer.
Hun holder også foredrag og kurs for privat personer og bedrifter.
Se behandling/Det universelle språk/DNA teorien.