-
Jenny T. Vikhammer holder en rekke forskjellige foredrag bl.a om Hjelp til selvhjelp, Førstehjelps-konseptet, Det universelle språk og om boken Fullføre mesterverket som er verdt å å med seg både for de som allerede har kjøpt boken og for de som eventuelt tenker å gjøre det. Det vil gjøre at mange løse tråder finner sitt feste, og en skjønner også å bruke boken på flere måter. 
Det vil blant annet bli tatt opp hvordan ting henger sammen, spesielt gjennom det 11. Diamant chakraet.Skap en bedre hverdag
v/Reidun Vikhammer
 
Inspirasjon til å skape en bedre hverdag
 
Tilværelsen kan oppleves håpløs, tung og frustrerende.
Hvordan kan vi finne lyspunkter, glede, balanse og velvære?
Hvordan få frem det beste i deg selv og andre?
 
Det er ingenting vi må, men hvorfor velger vi som vi gjør,
og hvilke valg og muligheter har vi egentlig?
 
Å akseptere en situasjon er ikke det samme som å gi opp.
Jobb med det som kan forandres, og vær villig til å slippe
det som ikke føles bra.
 
Det er viktig å holde fokus, og finne trygghet også i det usikre
i en tid med mye endringer. Hvordan leve i nuet, og bli mer endringsorientert?
 
Hvordan kan en skape flyt i hverdagen, nullstille seg, 
finne sitt ståsted og holde balansen?
 
Er vi oppmerksomme nok på kroppens signaler og andre tegn
i hverdagen/omgivelsene?
 
Hvordan finne balansen mellom det å gi og motta, slik at vi
er klar til å møte en ny hverdag?
 
Dette er noen av punktene som vil bli nærmere belyst:
 
 • Ta ansvar for eget liv
 • Se det store i det lille
 • Tenke skapende tanker
 • Leve i nuet
 • Bevisstgjøring av valg og muligheter
 • Gi livet mening
 • Akseptere seg selv og andre
 • Holde riktig fokus
 • Finne sin egenverdi
 • Finne trygghet også i det usikre
 • Fra drøm til virkelighet
 • Unngå stillstans
 • Skap flyt i hverdagen
 • Være nøytral
 • Frigjøre energibindinger
 • Selvorientering
 • Foreta forandringer og bevege seg framover
 • Holdninger/adferd
 • Finne glede, velvære og holde balansen
 • Kommunikasjon
 • Bygge en solid plattform
 • Oppnå suksess
 
 
Bedrifter
 
Når det gjelder foredrag eller kurs for bedrifter, vil det i tillegg bli sett nærmere på hva som kan skape opplevelsen av at vi gjør en god jobb, trivsel og oppnå bedre resultater.
 
Arbeidsgivere som har ansatte som har lyst til å gå på jobb, 
har en stor ressurs.
 
Er arbeidsplassen et sted hvor selvfølelsen blir styrket eller svekket?
 
Hvordan få alle til å føle tilhørighet og bidra til ønsket bedriftskultur?
 
Trivsel og god arbeidsmoral henger sammen.
Trives vi på jobb, og føler at vi får bidra med det vi kan,
jo høyere blir arbeidsmoralen.
 
 • Hva får oss til å ha lyst til å gå på jobb?
 • Arbeidsglede
 • Hvordan styrke hverandre?
 • Trygghet og motivasjon
 • Å bli sett, hørt og bli satt pris på
 • Omstillingsvilje og endringsdyktige
 • Respekt og forståelse
 • Unngå ødeleggende/opphetede diskusjoner
 • Ros og oppmuntring
 • Bedriftskultur/ukultur

Mer informasjon kontakt Edens Have på